Network Menu

Riktlinjer för nya produkter

Sortimentet av SWEA-produkter förnyas ständigt.

Här på webbplatsen https://produkter.swea.org/ ser du vilka produkter som avdelningarna erbjuder. Produkterna säljs till medlemmar lokalt samt vid regionala och internationella möten. En del produkter kan även beställas och skickas med post om man är villig att betala frakten. Vid framställning av nya produkter är det viktigt att de håller hög standard och att SWEAs varumärke skyddas.

Riktlinjerna för nya SWEA produkter finns på sida 19 i varumärkesmanualen, som ligger på webbplatsen varumarke.swea.org. Dokumentet är lösenordskyddad. Du kan få lösenordet antingen från din avdelningsordförande, SWEAs administration (office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org), eller sammankallande i SWEAs kommunikationskommitté (kommunikation(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org).

Varumärkesmanualen